Overige opdrachten uitgevoerd

Akkie Riewald leuk kennis met je te maken

Zowel in loondienst als ondernemer, heb ik inmiddels een groot aantal gevarieerde opdrachten uitgevoerd. Van het schrijven van een persbericht, webtekst of advertorial tot het uitvoeren van grote creatieve marketingcommunicatieprojecten. En het organiseren van uiteenlopende evenementen. Voor grote ondernemingen maar ook voor kleine startende ondernemers.

Actueel:

Sinds enkele jaren verzorg ik presentaties/workshops op het gebied van (internet)marketing voor groepen startende ondernemers in omliggende gemeenten. Doel is deze ondernemers in spé zoveel mogelijk te vertellen over de kansen in marketing, de trends die voor hen relevant zijn. En natuurlijk geef ik een hoop verse marketingtips en trucs weg. In april verzorg ik deze avond voor starters binnen de gemeente Menameradiel. In mei voor de gemeente Harlingen.

Online internetmarketingtraject voor elektrische rijwielen
Deze week gaat een nieuwe webshop live voor elektrische rijwielen (www.elektrischefietswebwinkel.nl. Tegelijk is een e-marketingsysteem opgezet, is de opdrachtgever geïnstrueerd over de werking van e-marketing en het versturen van nieuwsbrieven, de do’s en de don’ts. Regelmatig wordt een blog geschreven, een drietal blogs heb ik voor deze opdrachtgever geschreven. Een social media strategie is opgesteld samen met de opdrachtgever. Een training Facebook vindt nog plaats.

Voorafgaand het traject heb ik een concurrentieonderzoek uitgevoerd zodat we goed de kansen in beeld hadden waarop deze ondernemer zich uitstekend zou kunnen onderscheiden van andere aanbieders. Een zoekwoorden onderzoek is eveneens uitgevoerd. En natuurlijk hebben we in beeld waarop concurrenten graag gevonden willen worden. Gedurende het gehele traject is er veel kennis gedeeld.

Kortom dit is een compleet internetmarketingtraject die past bij deze ondernemer. Een strategie en webshop waarmee de opdrachtgever heel blij is en waarmee hij zelf succesvol aan de slag kan gaan. Hij moet het zelf natuurlijk gaan opbouwen en uitbouwen maar hij heeft een groot aantal tools  en tips meegekregen die hem daarbij gaan helpen.

Werklozen of mensen aan het werk helpen. Een oplossing bedenken waarmee ze werkervaring opdoen, nieuwe vaardigheden leren en perspectief hebben. Samen met Ortus Jacobi is een idee tot stand gekomen waarmee dit mogelijk wordt. Ik heb hier een plan van aanpak voor geschreven, van a tot z uitgewerkt. Nog even afwachten op een Go. En dan aan de slag en zien of het plan werkt. Ik ben overtuigd.

In loondienstverband:
Rabobank

Ik was van 1998 tot eind 2008 in dienst bij enkele Rabobanken in Franeker/Harlingen, Sneek en Leeuwarden. In deze jaren heb ik bijna alle voorkomende commerciële functies uitgevoerd. Sinds 2002 was ik voornamelijk actief als medewerker PR/Voorlichting en marketing.

Mijn taken waren het schrijven van o.a.:

  • Het samenstellen en schrijven van jaarverslagen en -teksten,
  • Het bedenken en uitvoeren van creatieve marketingactiviteiten.
  • Commerciële uitingen maken
  • Heel veel grote en kleine evenementen, presentaties en dergelijke organiseren
  • Teksten schrijven voor onder andere advertenties, uitnodigingen, fusiecommunicatie, folders, persberichten,  interne communicatie, intranetteksten, webteksten en projectcommunicatie.

Als adviseur en commercieel medewerker adviseerde en verkocht ik uiteenlopende producten. Van betaalproducten en verzekeringen tot hypotheken en beleggingen.

Enexis, voorheen Essent Netwerk. Nieuwsplaatsingen schrijven, redigeren en plaatsen op het Intranet. Het schrijven van uiteenlopende teksten voor plaatsing op intranet. In opdracht van diverse afdelingen. Het schrijven en verzorgen van de communicatie met buitendienstmedewerkers. In de vorm van nieuwsbrieven. De interne communicatie rondom de het traject tijdens de afsplitsing van het netwerkbedrijf van Essent.

Veenstra banden en autoservice uit Sneek. Ik schreef de teksten voor deze specialist in banden. De website is gebouwd door Intermix uit Sliedrecht.

Keizer Autoschade in Franeker. Voor dit schadebedrijf heb ik de webtekst geschreven en geadviseerd over navigatie en inhoud. Daarnaast heb ik een artikel geschreven over het 50-jarig jubileum van het bedrijf.

Smit Reïntegratie, Het schrijven van de tekst voor de site Stjoer, webtekst geschreven voor Stjoer door MARA Communicatieen eveneens het schrijven van een persbericht over certificering. Daarnaast heb ik de fotografie van de vennoten verzorgd.

DeGift.nl: schrijven van de tekst voor de site, persbericht, maar ook het herschrijven van het tekstuele deel van het ondernemersplan.

Ortus Jacobi voor creatieve marketingoplossingen. MARA Communicatie heeft de Facebook tekst geschreven waarin duidelijk en helder wordt verwoord wat Ortus Jacobi is, doet, voor wie, en welke creatieve toegevoegde waarde de initiatiefnemers bieden aan de marketing van een bedrijf.

War Child. MARA Communicatie heeft rondom een actie voor War Child de communicatie verzorgd, teksten geschreven voor een expositie voor Armen, student aan de NHL. Hier lees je meer over deze actie die in julie 2013 plaatsvond.

Van Loon Administratries, Het herschrijven van de tekst voor de website. Het schrijven van persberichten en daarnaast het realiseren van de tekst voor een redactioneel artikel bestemd voor enkele lokale media.

Praktijk Inzicht, Bedrijf dat zich bezighoudt met het sjamanisme. Flyertekst Praktijk InzichtMARA Communicatie mocht het logo ontwerpen en de flyer, Vervolgens schreef ik de tekst over de dienstverlening van het nieuwe bedrijf.

Boekje voor Woning 47 Zorggroep Noorderbreedte. Voor mijn vriendin Jacoba, werkzaam voor Noorderbreedte, heb ik een informatieboekje opgemaakt, de tekst geredigeerd en de foto’s geleverd. Dit boekje levert specifieke informatie over de regels in deze woning. Hier wonen uitsluitend dementerende ouderen.

Praktijk voor massagetherapie D. Wiering. De opdracht was de ontwerp van een folder en het schrijven van de tekst over de diensten en behandelingen van dit nieuwe bedrijf.

Homme Fennema, websiteontwerp en schrijven van de websitetekst.  Het maken van een tweetal advertenties en een informatiefolder met informatieve tekst over de dienstverlening van de hovenier. Tenslotte heb ik deels de fotografie van de opdracht verzorgd.

Netwerk ONS , het schrijven van een persbericht themabijeenkomst Martijn Aslander. Het schrijven van een persbericht/redactioneel van de tweede grote themabijeenkomst van ONS.

Kwekerij Kaaij, het schrijven van een marketingcommunicatieplan voor introductie van nieuw product. Voorstel voor website, diverse naam- en pay-offsuggesties.

DZK Dronrijper Zaken Klub, Het uitvoeren van alle communicatie vooraf, tijdens en na het evenement op 3 en 4 september dat plaatsvond op het industrieterrein de Alde Mar in Dronrijp.Tijdens dit evenement vond een muzikale avond plaats m.m.v. het orkest van de Koninklijke Luchtmacht en de Open dag van alle Rypster ondernemers. Mijn taak was de advisering, ondersteuning en mede-organisatie van het gehele evenement.

Jansen Pro Office, het schrijven van een persbericht, een informatieve brief aan bestaande klanten inzake nieuw product, nieuw logo en nieuwe site. MARA Communicatie heeft de teksten geschreven voor de nieuwe website van het bedrijf. Eveneens heb ik samen met de websitebouwer de nieuwe website gerealiseerd. De fotografie voor de website is deels door MARA Communicatie uitgevoerd. Het schrijven van een redactioneel en fotografie voor uitgave Zakelijk Franekeradeel-Harlingen.

Wietse Ligthart Bouw-Teken Buro Wommels. Het schrijven van een persbericht met de mededeling bouw van het nieuwe pand en de verhuizing naar het nieuwe industriegebied in Wommels. De opdracht bestond eveneens uit het deels herschrijven van beide websites. Tenslotte het redigeren/herschrijven van een advertorial bestemd voor het blad Ondernemend Friesland.

www.Lyneberg.eu, Opdracht was het herschrijven van de tekst voor de nieuwe website voor grafisch vormgever die zich richt op het ontwerpen van technische illustraties.

Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum. In samenwerking met Sjoch.us is een nieuwe website gemaakt. MARA Communicatie heeft de webtekst geschreven en is verantwoordelijk voor het onderdeel SEO en de begeleiding van het gehele traject.

Commerciële Club Menaldumadeel, advies over website, plan van aanpak, opties van belang voor zowel leden als club. Op basis van dit plan is een besluit genomen tot nieuwbouw van de website.

Jelly’s schilder- en onderhoudsbedrijf, Opdracht was het ontwerp, vormgeving en het schrijven van een promotieflyer. Schrijven van een persbericht voor de opening van Het Klompenwinkeltje. Het ontwerp en de opmaak van een advertentie van Het Klompenwinkeltje.

Marne Techniek. Tekst herschrijven voor de nieuwe website. Doel de vele technische informatie overzichtelijk en goed leesbaar en begrijpelijk weer te geven. Helaas is dit bedrijf juli 2013 failliet gegaan.

Commerciële Club Noordwest Friesland, In deze rol ben ik vooral verantwoordelijk voor de communicatie zoals het maken van e-nieuwsbrief voor nieuwe ondernemers die worden uitgenodigd voor een netwerkborrel voor een kennismaking. Het schrijven van de teksten voor de uitnodigingen voor activiteiten, de verslagen van de bijeenkomsten en het bijhouden en actualiseren van de website. Ik verzorg de  communicatie met de leden via de social media waaronder Twitter en LinkedIn. Ook heeft MARA Communicatie de foto’s voor de headers gemaakt.

Simply Organized, plan van aanpak schrijven voor nieuw Startup project. Advies hoe dit project in de markt te gaan zetten. En uiteraard te promoten. Dit plan bevatte een groot aantal online en offline middelen. En daarnaast een groot aantal tips om nieuwe doelgroepen aan te boren. Uitnodiging door MARA CommunicatieEveneens heeft MARA Communicatie enkele uitingen voor uitnodigingen gerealiseerd.

Koelhuis Bergmans, schrijven van de websitetekst over de dit aardappelsorteerbedrijf. Suggesties gegeven om de website beter in te richten en voor een betere zichtbaarheid.

MEWorks opdracht het schrijven van de websitetekst voor de nieuwe website in WordPress. SEO en suggesties gegeven voor de inrichting en vindbaarheid van de website. Daarnaast heeft MARA Communicatie een paginagroot artikel geschreven voor een lokaal blad.

ReumaNetwerkFriesland, schrijven van een wervende tekst voor de A5 strooifolder. Doel van de flyer is bekendheid te geven aan wat het netwerk doet voor reumapatiënten in Friesland. Doelgroep: reumapatiënten, artsen, fysiotherapeuten en andere belanghebbenden.

www.wishdiary.nl, MARA Communicatie heeft de websitetekst voor dit bijzondere initiatief geschreven, de foto’s voor de webshop gemaakt en de opdrachtgever geadviseerd met betrekking tot de invulling, inrichting van het geheel. Er wordt nog gewerkt aan een marketingcommunicatieplan om dit project stap voor stap goed in de markt te zetten. Dit plan omvat in ieder geval zowel online als offline middelen. Er is inmiddels een filmpje gemaakt. Inmiddels heeft de Wishdiary een groot aantal leden op Facebook. Een prachtig resultaat.

www.globalenergynow.nl Voor dit nog jonge, ambitieuze bedrijf heeft MARA Communicatie de nieuwsbrief herschreven van het werkbezoek van de president van Curacao. Global Energy Now is bezig met een project over duurzaam ondernemen. Ook de brief richting betrokken ondernemers heeft MARA Communicatie geschreven.

www.bestelwijnonline.nl Voor dit nieuwe project heeft MARA Communicatie de tekst en de meta gegevens herschreven en enkele SEO/marketing tips gegeven.

Voor Borgesius Convenience heeft MARA Communicatie teksten geschreven voor een pitch met het doel een prospect als vaste klant te krijgen.

Voor de website www.bruchem.nl deuren en ramen en onderdeel van de Doorwin Groep, heeft MARA Communicatie geadviseerd met betrekking tot de inrichting, de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe website. Eveneens heeft MARA Communicatie de webtekst geschreven, deels pagina’s herschreven.

Voor www.doetboersma.nl kunstenares gevestigd in Leeuwarden heeft MARA Communicatie een uitgebreide analyse gemaakt. Samen met haar webbouwer pakt zij de diverse verbeterpunten op. Tijdens de bespreking van de analyse kwamen vele ideeën naar voren die zij binnen haar marketing gaat oppakken.

Voor het AZC in Burgum heeft MARA Communicatie een folder gemaakt met het doel de Open dag te promoten.

Diversen, sollicitatiebrieven schrijven voor verschillende personen voor diverse functies.

Presentaties/workshops
Sinds een aantal jaren verzorgt MARA Communicatie presentaties of workshops. Het kan gaan over Google, de vindbaarheid van je website verbeteren of over internetmarketing of je profileren op internet. Dit doe ik voor netwerkgroepen en voor startende ondernemers met name in de gemeenten Franekeradeel en Harlingen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *